oishi

อยากให้ SuG มาถ่ายโฆษณาให้ OISHI อีกครั้ง

ถ้าถามว่า SuG เป็นวงญี่ปุ่นที่ดังในเมืองไทยไหม .. ก็บอกเลยว่ามาก ...
ส่วนหนึ่งมาจากโฆษณา CHAKUZA ของ OISHI !!! 
และนั่นเอง อาจเป็นจุดเริ่มต้นของแฟนเพลงไทยหลายคนที่หลงใหลและชื่นชอบ SuG มาจนถึงทุกวันนี้

แต่ก่อนหน้าที่ SuG จะมาถ่าย CM ให้กับชากุซา ... SuG เคยมาไทยแล้ว 2 ครั้ง
1. SuG the 1st Attack in Bangkok [LOVE SCREAM PARTY] ปี 2009
2. OISHI Green Tea Presents OISHI J-Rock Hitz Fest 2010