evolution

การเปลี่ยนแปลงของ SuG

ช่วงที่ Update ข้อมูลของเว็บไปเรื่อยๆ ก็เลยมีโอกาสไปรื้อดูรูปเก่าของ SuG มา ....
สำหรับประวัติความเป็นมาของ SuG ตั้งแต่แรกสุดจนถึงปัจจุบัน สามารถดูได้ที่หน้า SuG (ในเมนูด้านบนนะจ๊ะ)

สำหรับ Entry นี้ จะมาดูการเปลี่ยนแปลงของ SuG ในแต่ละช่วงกัน...

(สาระไม่ค่อยมี)

ปีปลาย 2006 

เป็นช่วงรวมตัวกัน .... 

เริ่มปี 2007

Dubut